DSC Tuyển dụng: Giám sát bán hàng khu vực

Công ty DSC tuyển dụng

Các khu vực cần tuyển dụng: Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang, Việt Trì, Sơn La, Thái Bình ; Số lượng: 1 nhân sự/khu vực; Hạn ứng tuyển: 14/03/2020. Mô tả công việc Lên kế hoạch kinh doanh mua vào, bán ra; Mở rộng thị trường phân phối bao phủ, trưng bày khu vực quản […]

DSC Tuyển dụng: Giám sát bán hàng khu vực

Công ty DSC tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế DSC cần tuyển dụng Giám sát bán hàng khu vực tại các tỉnh. Thông tin chung Các khu vực cần tuyển dụng: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai; Số lượng: 1 nhân sự/khu vực; Hạn ứng tuyển: 30/11/2019. Mô tả công việc Lên kế hoạch kinh doanh […]