Các sản phẩm của công ty CP Thương mại Quốc tế DSC được phân phối tại hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa và các hệ thống siêu thị bán lẻ lớn trên toàn quốc.