DSC được hình thành và phát triển nhờ văn hóa đoàn kết và chia sẻ của mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Ở DSC, tất cả mọi người đều được tạo điều kiện phát huy năng lực của bản thân, được trao cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp không giới hạn.

Môi trường làm việc tại DSC gần gũi, cởi mở, không có khoảng cách cấp bậc để tất cả mọi thành viên đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong công việc, từ đó có thể đóng góp nhiều hơn nữa những giá trị của bản thân cho khách hàng và cộng đồng.